Uw mening toevoegen


(2018-10-21) 

Stefaan

Meneer of mevrouw vereniging.
Je vroeg onderbouwde verhalen. Wel hier is er eentje uit de realiteit van enkele dagen tijd. Uit het leven gegrepen, meer onderbouwd kan niet.
Gisteren, zaterdagavond. Wij zijn iets gaan eten, zitten ondertussen al een tweetal uur naast een tafel met 4 koppels en 2 peuters. Deze laatste worden lastig. De ene vrouw vraagt aan de mama, naar aanleiding van het zoveelste paaien: wanneer zitten ze normaal in bed? De mama antwoord: rond 19.00 uur. Tijdstip waarop dit zich afspeelt: 21.45 uur.
Meneer of mevrouw vereniging, dat is realiteit. Kom dus niet af met dat gedoe van het uurverschil dat lastig is voor kinderen.
Meneer of mevrouw vereniging, mijn vrouw is lerares en is daarnet, vandaag zondag, vertrokken naar haar werk want er is Breughelmaal voor de school en alle leerkrachten helpen. Zij weet nu al dat ze pas ergens tussen 14 en 15 uur zal kunnen eten want eerst het werk en pas als het kalmer wordt is er tijd om iets in de mond te steken.
Meneer of mevrouw vereniging, dat is realiteit. En dan lees ik in jouw reactie dat dit een eigen beslissing is. Kan je nog simplistischer antwoorden?
Meneer of mevrouw vereniging, normaal sta ik op om 6.45 uur maar morgen moet ik voor mijn werk naar een vergadering in Brussel, 150 km van waar ik woon. Ik moet daarom om 5.15 uur op, dus anderhalf uur vroeger, anderhalf uur minder slaap en zomer of winteruur speelt geen rol van buiten nog stikkedonker. En donderdag is het nog eens van dat. En dan kom jij af met een verklaring van een wetenschapper die wel cijfertjes heeft bekeken maar waarschijnlijk niet weet hoe de wereld in elkaar zit en vaststelt dat bij de overgang van winter naar zomer, dus 1 uurtje minder slaap, er 25% meer hartproblemen zijn. Mijn werkgever blijkt dus nog een potentiele moordenaar want hij bezorgt me deze week twee keer die verhoogde kans.
Meneer of mevrouw de vereniging, dat is de dagelijkse realiteit.
Kom dus niet af met jullie gedoe en, nog veel erger, jullie schandalige pogingen om dit aan iedereen proberen op te dringen. Want als je met je beide voeten in de dagelijkse realiteit staat, en ik vermoed dat een groot deel van jullie daar ook onder valt, dan weet je zelf ook wel dat stipt elke dag op het zelfde uur eten en slapen een utopie is. Alleen jammer dat je dit niet vertaalt in jullie gedoe voor iets wat een lege doos is.
En als Europa de keuze nu effectief laat aan ieder land met een mogelijke chaos als gevolg dat je continue van uur zal mogen veranderen als je de landsgrens overschrijdt, wat zal je dan bereikt hebben met jullie vereniging?


(2018-10-14) 

Stefaan

Meneer of mevrouw Vereniging. Dank voor je beleefde reactie maar je naam niet vermelden is an sich al niet beleefd.
Zoals je zelf zegt: vrije meningsuiting is belangrijk. Dus geef ik hier mijn mening, Dan had je maar geen forum moeten plaatsen. En ik wil net wel een gevecht aangaan ook al getuigt dat volgens jou van geen respect voor de vrijwilligers van jouw vereniging. Waarom zou ik? Want ik ben net zoals zeer velen voorstander van het zomeruur maar leef dus ook van eind oktober tot eind maart in de regeling van het winteruur. Alleen: ik aanvaard dit en heb geen vereniging gesticht om mijn willetje proberen op te dringen aan de ander of de politiek te beinvloeden mijn willetje door te drijven. Dit doen jullie wel, dus mag ik ook fel reageren op een vereniging die dit wel probeert. En als jij dat nu wel of niet beleefd vindt, trek ik me niet aan. Want je wil opdringen is ook niet bepaald beleefd nietwaar.

Je goochelt met woorden als eerlijk en onderbouwd. Je daden spreken anders. Het start al met de naam van de website: www.zomeruur.com. Wie hier op klikt, verwacht dan niet een vereniging net tegen dit zomeruur. Misleidend.

En meteen al in de eerste zin op de startpagina lees ik al dat jullie dit doen uit een overtuiging dat het toepassen van het zomeruur niet verstandig is. Verbloemend voor: dom.
Om meteen daarop te bevestigen hoe dwaas je ons vindt. Ik som even op: Verbazend hoe efficient collectief zelfbedrog is, Zomeruur is dwang door leugen, Desinformatie, Wijsmaken. Allemaal citaten en we zijn nog niet eens halfweg de startpagina. Dit zegt alvast genoeg over wat jullie van ons denken. Ook niet beleefd he. En dan zou ik respect moeten tonen?

En dan lees ik in je verder betoog argumenten die baarlijke nonsens zijn of evengoed gelden voor het winteruur. Nonsens zoals beweren dat babys, dieren en, godbetert, de teelten van landbouwers last hebben van de omschakeling. Is dat uw fameuse onderbouw? Kom nou. Babys, dieren en gewassen hebben geen ingebouwde klok. Die klok wordt hen door de maatschappij opgedrongen. Of dit nu winter of zomeruur is. Maar daar geen woord over. Je schrijft dat de natuur geen kunstmatig zomeruur kent, maar verzwijgt zedig dat dit even goed geldt voor het winteruur.
En denken jullie nu werkelijk dat wij niet beseffen dat een in het winteruur 9 to 5 job in de zomertijd in realiteit een 8 tot 4 job is maar dit alleen niet zichtbaar is omdat je de klok een uur terug draait?

Een klok zonder dwang bestaat niet. Niet in de wintertijd, niet in de zomertijd. De klok is een kunstmatig ingevoerd gegeven door de mens en van zodra die klok er was, kwam er een einde aan het leven volgens het ritme van de natuur. Niet het dier, maar de mens heeft het dier geconditioneerd naar die klok. Niet de baby, maar de volwassene heeft de baby geconditioneerd naar de klok. En als ik nog moe ben maar toch uit mijn bed moet omdat ik moet gaan werken, dan is dit niet wegens winter of zomeruur maar omdat de maatschappij met zijn ingevoerde klok dit heeft opgelegd. Dit is meteen het enige en best onderbouwd verhaal.
En zoals ik hier ook al meermaals heb vermeld: ik heb geen kritiek op jullie omdat je voorstander bent van het winteruur want dat recht heb je evengoed zoals wij voorstander van het zomeruur zijn. Maar ik heb wel kritiek op het feit dat je met alle middelen probeert om jullie wil op te leggen onder het mom van het respecteren van het bioritme, maar anderzijds jullie heilig principe o zo vlug zijn vergeten wanneer het jullie zelf goed uit komt. Maar ja, dan maak je je er telkens wel heeeeeeeeel gemakkelijk van af door dit te catalogeren als een persoonlijke beslissing. Afwijken van het uur door de omschakeling is lastig omdat dit is opgelegd, maar afwijken omdat we naar een feestje zijn gegaan, of omdat het weekend is, dat is meteen veel minder erg omdat we er zelf voor kiezen. Tja, denk je waarlijks mij te paaien met zo een onzin? Wel, dan heb ik een heel gemakkelijke oplossing voor jullie probleem. Kies er dan vrijwillig voor om de omschakeling te beschouwen als een feestje waarvoor je hebt gekozen en jullie probleem is opgelost. Dan is het een persoonljke beslissing en dus meteen veel minder erg voor jullie.
Trouwens, die persoonlijke beslissingen wat je als goedkoop argument aanhaalt. Ben je er zo zeker van dat iedereen die in ploegenarbeid werkt, dit uit vrije keuze doet? Of iemand die tijdens de nacht werkt om jou je online pakketje te kunnen bezorgen? Als je zo onderbouwd te werk gaat zoals je beweert, wel dan vraag je dit best even na bij al die mensen. Ik denk dat je heel raar zal kijken.
Je vraagt om constructief mee te werken aan een gezonde oplossing voor de bevolking maar je predikt wat je zelf niet volgt want nogmaals, als het voor het eigen plezier is of als het jullie goed uitkomt, zoals de e commerce waarbij iemand tijdens de nacht moet werken om jouw pakketje te kunnen bezorgen, dan geldt die gezonde oplossing voor de bevolking plots niet meer.

Wanneer je ergens tegen bent, je willetje aan de anderen wil opdringen en alles doet om dit te laten verbieden, maar dit principe plots volledig vergeet en met plezier toepast als het je goed uitkomt onder het valse mom van de vrije beslissing. Hoe noemt men zo iemand?

Ik vind het alvast leuk dat mijn reacties wellicht zijn opgemerkt want op 8 oktober was de Brief van de Dag in het Nieuwsblad de reactie van iemand die mijn argumenten gebruikte. Dus kunnen jullie wel wat tegenkanting gebruiken want het is zoals steeds: de luidste schreeuwers halen hun zin.
Ik hoop alvast dat de luide schreeuwers het dit keer niet halen. Stel dat in Belgie alsnog wordt gekozen voor het zomeruur. Wel, wat zal ik er dan van smullen dat mijn ondertussen beste vriend Herman en in uitbreiding jouw vereniging zeer veel tijd en geld hierin hebben gestoken, om dan te moeten vaststellen dat het eindresultaat net andersom is dan hetgeen je had gewenst. Op dat moment zou ik graag een vlieg zijn.


Onze reactie:
STefaan, Herman, deze site is niet bedoeld als forum, maar oorspronkelijk bedoeld en zo ook altijd gebruikt om in het kort een mening te geven over zomeruur/winteruur/wijziging of niet. Op jullie manier worden mensen weggejaagd. U heeft uw standpunt ingenomen. Dat is voldoende. Wenst u uw ganse verhaal te publiceren, gebruik daar dan andere middelen voor,bv een website zelf oprichten. Bovendien geven wij enkel informatie. De uiteindelijke beslissing ligt niet bij ons. Er zijn wetenschappers en verstandige mensen genoeg om hier een beslissing over te nemen. U bent niet alleen. Er dient met vele factoren rekening gehouden te worden. U bent vrij om politiekers te contacteren. Indien deze manier van communiceren niet stopt op deze site, worden alle teksten van jullie verwijderd. U heeft uw standpunt duidelijk gemaakt. De rest doet u via uw eigen kanalen.


(2018-10-13) 

Herman

Ik ben al lang voorstander van een klok zonder dwang maw geen opgelegd zomeruur van bovenaf. Ik voel me aangevallen door een persoon die het blijkbaar niet eens is met mij en het ook niet schijnt te begrijpen en das zonde. Ik heb ook een geld bijdrage gegeven als mij steun aan de site. Ik ga hier niet verder op ingaan. Hopelijk stopt deze heisa en krijgen we het uur waar we al zo lang na verlangen geen zomer tijd meer stop voor altijd.

Bedankt en groet vanwege Herman


(2018-10-11) 

Vereniging stabiel uur

Beste Herman en Stefaan, hieronder een beleefde reactie op al uw schriftelijk heen-en weerverkeer.


(2018-10-11) 

Herman

Stefaan , Dit is bestemd voor jou in de hoop dat je natuurlijk begrijpend kunt lezen ? Maar daar twijfel ik zeer sterk aan.

Lees dit eens

Zeuren is een symptoom van behoefte aan leiding. Dus als je last hebt van gezeur van je medewerkers, van je baas, van je partner, van je klanten of van wie dan ook, realiseer je dan dat jij aan zet bent om er iets aan te doen. In dit hoofdstuk beschrijf ik drie oorzaken van het ontstaan van gezeur. Daarna leg ik de link naar het begrip aangeleerde hulpeloosheid
Waarom zeuren we ? Oei Stefaan

Mensen die zeuren, zijn feitelijk bezig met het produceren van negatieve energie. Zoals hierboven al beschreven, is zeuren een symptoom van een gebrek aan leiding. Dit kan leiding zijn van jou als leidinggevende, maar het kan ook een gebrek zijn aan persoonlijk leiderschap. Dus van degene die zeurt zelf. Hij of zij neemt dan geen leiding over zijn eigen leven.

https://talentontwikkeling.com/actueel/weblog/leiderschap/209-1/327-3-oorzaken-voor-zeurende-medewerkers

En nu ga ik geen antwoord meer geven want dat ben je niet waard.

Onze reactie:
Beste Herman en Stefaan, deze site is bedoeld om kort je voorkeur te geven betreft een zomeruur of winteruur, met eventueel een interessante opbouwende toelichting. Het is niet bedoeld om geschiedkundige achtergronden te verkondigen. Die kan iedereen vinden op internet. Bovendien hoeft niemand een gevecht aan te gaan. Tot hiertoe hebben we reeds tientallen jaren sereen het probleem gevolgd, geëvalueerd, onderzocht, en gecommuniceerd met politici en burgers op een eerlijke manier. Wij verwachten dit evenzo van de bezoekers van onze site. We staan nu voor een keuze. Dit is politiek erg moedig, en wij zijn niet over 1-nacht-ijs gegaan. Als u beiden serieus genomen wenst te worden, zullen jullie beiden met een onderbouwd verhaal moeten komen, zonder gekibbel over persoonlijke voorkeuren. Onthoud hierbij wel dat een zomeruur of niet steeds een opgelegde keuze is aan de burger. Al de overige keuzes zoals ploegenwerken, feestjes, laat gaan slapen, ver op reis gaan,..enz zijn persoonlijke beslissingen. Onze vereniging vindt het spijtig dat na 10-tallen jaren de mensen die hieraan vrijwillig meewerken op deze manier respectloos worden benaderd. Gelukkig leven we toch nog in een gebied waar iedereen over vrije meningsuiting beschikt. Indien u niet akkoord bent, feel free om zelf daadwerkelijk de handen uit de mouwen te steken en constructief te werken aan een gezonde oplossing voor de burgers.


(2018-10-11) 

Herman

Tav Stefan ,

Jij zaagt zoals alle pubers dat ook doen als ze géén gelijk krijgen en vooral denken dat ze alles beter weten dan al de rest. Ik moet hartelijk lachen met je puber onzin.


(2018-10-10) 

Stefaan

Herman, ik was van plan niet meer te reageren maar na je zoveelste zelfde blabla en nu ook al je zelfde pretentieus verwijt aan Erik Meel dat ook hij niet weet waarover hij het heeft en moet leren lezen, word je wel heel erg meelijwekkend. En moet ik misschien wat minder vriendelijk antwoorden.
Dus oh Herman ik lees en begrijp maar al te goed wat ik lees.
Jouw hoofdboodschap is : wij voorstanders van het zomeruur zijn dom. Dit heb je meermaals duidelijk gemaakt. Moet is ze even opsommen, jouw citaten?
En in een wanhopige maar uiteraard vergeefse poging om ons te overtuigen probeer je ons te imponeren met wetenschappelijke en historische overzichten. Professor Herman zal het eens vertellen aan de domme kindjes. Maar ook hier is het grappige opnieuw dat je daarmee net bevestigt wat ik al meermaals zei, namelijk dat de wintertijd al even collectief zelfbedrog is als de zomertijd. Want wat ik al wist, schrijf je letterlijk in een reactie op 29 september, namelijk dat de wintertijd eigenlijk ook niet de correcte tijd is en zelf ook nog een uur afwijkt van jouw befaamde 15 graden norm. Professor Herman in zijn blootje want in zijn poging om iets te ontkrachten, levert hij zelf het bewijs dat het toch klopt. En zeg nu niet dat ik niet kan lezen want als je dat doet, betekent dit dat je zeer vlug vergeet wat je zelf schrijft. En daar hebben ze een naam voor.

En moet ik het ook nogmaals zeggen? Wij voorstanders van het zomeruur moeten hier helemaal niets argumenteren. Punt. En ik ben niet bang van de waarheid want ik weet dat het zomeruur niet natuurlijk is. Heb ik ook al meerdere keren gezegd. Punt. Net zoals het winteruur dit niet is. Punt. Alleen ben ik net zoals ook zeer velen, voor het zomeruur. Punt. Zomaar, omdat ik liever langer licht heb in de avond. Punt.
Dus pech he professor Herman want al jouw verwijten naar ons toe bevestig ik met plezier.
Maar wat telkens nog veel grappiger is, als het al niet intriest wordt ondertussen, is dat er opnieuw en opnieuw en opnieuw geen antwoord komt op mijn kritiek. Je wisselt dan vlug van wapen en zet je Calimero schelpje op. Maar dan wel een Calimero met een bazooka in de hand want liever schieten op de ander dan zelf eerlijk te zijn. En dus vlug even verwijten dat wij de schuld op een ander leggen, terwijl dit eigenlijk gewoon het voorleggen van een spiegel is. Wat voor jou heel confronterend is omdat je verdorie goed genoeg weet dat mijn kritiek klopt en er dus wijselijk niet op reageert.
Dus, nogmaals, maar misschien ditmaal wat scherper gesteld.
Als voorstander van het winteruur protesteer je tegen de omschakeling en het zomeruur en probeer je daarom je wil door te drukken omdat je het zogezegd voor de mensheid wil opnemen want dit verstoort het bioritme. Maar ondertussen doe je lekker mee aan de Zalando, Amazon en ander Bol.commetjes , goed wetende dat er daarvoor personen uit de zelfde mensheid tijdens de nacht moeten werken en hun bioritme ernstig wordt verstoord. Maar dat is dan maar zo want je wil wat je vanavond heb besteld zeker morgenvroeg hebben. Is dat niet hypocriet?
Ik lees hier ook verschillende verzuchtingen dat de omschakeling en het zomeruur zo lastig is voor de kinderen en daarom willen de voorstanders van het winteruur hun wil proberen door te drukken. Maar deze zelfde kinderen tot een gat in de nacht meesleuren op uitstappen, naar feesten, een optreden, evenementen, stadsactiviteiten enz of ze langer laten opblijven omdat ze mee mogen kijken naar een tv-programma want tja dat moet toch kunnen, is dat niet hypocriet?
Zeuren over een hongertje omdat het uur is aangepast en daarom je wil proberen door te drukken maar verschillende keren in het jaar op een ander tijdstip eten dan voorzien omdat je gasten hebt en eerst wil aperitieven, of omdat je naar een feest gaat en de hoofdschotel komt pas om 14 uur op tafel, of omdat je gaat shoppen en dat is leuk en dan eet ik wel wat later want dat moet kunnen, is dat niet hypocriet?
En zo kan ik nog een tijdje doorgaan.
Herman, het verschil tussen ons is dat ik geen probleem heb om toe te geven dat ik weet dat het zomeruur niet natuurlijk is en dat ik egoistisch ben. Jij duidelijk wel.

Maar wees geduldig Herman. Nog een tweetal weekjes wachten en dan is er weer winteruur. En dan ben je weer de meest gelukkige, minst hongerige en best uitgeslapen man van de wereld. En misschien, heel misschien, wordt je dan ook een aangenaam man. Minder belerend en hautain, meer beseffend dat je zelf toch wel wat minder slim bent dan je denkt en die andere mens toch wat minder dom.
En tot slot heb ik nog een nieuw spreekwoord voor jou: wat baten kaars en bril, als ik maar krijgen kan wat ik wil.


(2018-10-10) 

Herman

Tav Erik Meel

Jij weet echt niet waarover je het hebt. De afschakeling en aicros hebben niks gemeen met elkaar je moet leren lezen wat er echt staat. Je mag gehoord hebben wat je wilt het is niet wat jij denkt , want je bent verkeerd punt uit.

Dat met die aircos heeft te maken met en studie uit 2009 toen men het zomeruur had ingevoerd in de VS.

Het mogelijke afschakel plan van nov as heeft totaal niks te maken met het zomeruur.

Ik zou,als van jou was me toch beter inlichten want blijkbaar weet je niet waar het echt over gaat ?

En zo zijn er nog veel meer van die mensen die echt niet weten of beseffen waar deze website echt over gaat laat staat dat ze het beseffen ?

Zij wringen zich door allerlei soorten van bochten of omdat ze het niet weten of vatten waar het echt over gaat of zich voordoen alsof ? ze willen zich beschermen omdat ze bang zijn voor de waarheid. En de rest laat ik voor wat het is elk voor zich.

Voorstanders van het zomeruur , kom met dergelijke argumenten die iets te zeggen hebben ? maar wij de tegenstanders horen niks wat van waarde is ? jullie hebben geen poot om op te staan ?

Kom dan we staan open voor goeie argumenten maar dan moeten ze wel iets zeggen ? wat niet het het geval is want er is gewoon niks.

Onze reactie:
Deze site is opgesteld zodat mensen hun mening kwijt zouden kunnen over hun mening betreft zomeruur/winteruur/natuurlijk uur/ omschakeling of niet. Stefaan, Herman, u heeft beiden uw standpunt ingenomen, en dit toegelicht.Dit is géén forum om over en weer te ruziën. Als u dit wilt, en u bent zeer overtuigd van uw standpunt, en dat kan en dat mag ook, dan raadt de vereniging u aan zelf uw latijn te steken in het opstellen van een site ,waar u uw verhaal volledig kwijt kan. Daar kan u een forum bieden aan bezoekers. U misbruikt deze plaats en belet dat andere mensen ook een mening zouden willen schrijven. Uw geruzie jaagt mensen weg, ook degenen die voor een zomeruur zijn. De Europese enquête heeft getoond dat meer dan 80% geen uursswitching meer wenst. Dat is een keuze van een meerderheid. Wat ook uw persoonlijke mening is. Of het nu zomeruur of winteruur wordt, ligt niet in onze mogelijkheden om daarover te beslissen. Er zijn genoeg verstandigere mensen om hierover het juiste besluit te nemen. Indien ik u beide nog zie verschijnen op de site, wordt uw tekst verwijderd.


(2018-10-07) 

Herman

Citaat van

Boer Braat, de man die de zomertijd haat

Door Jurryt van de Vooren

Boer Braat van de Plattelandersbond was een kleine honderd jaar geleden de grootste tegenstander van de zomertijd. Maar liefst vijf keer diende hij in de Tweede Kamer een wetsvoorstel in om die af te schaffen. Het was tevergeefse arbeid van den meest ongelikten beer die ooit in de politieke arena is losgelaten.

https://historiek.net/boer-braat-de-man-die-de-zomertijd-haat/82404/

Ale Stefan , hier zal jij ook heel erg veel moeite mee hebben want je zal wel weer iets gaan uit je duim zuigen waar je mij weer eens de schuld kan van geven omdat jij slecht kan begrijpend kunt lezen maw je snapt er niks van.

Maar de schuld op een ander schuiven dan kan jij als de beste om je eigen uit de wind te zetten he is het niet jij kan moeilijk tegen kritiek als je zelf geen gelijk hebt das is het probleem.

Herman


(2018-10-07) 

Herman

Tav , Stefan ,

Ik vermoed dat jij slecht begrijpend kunt lezen ? en dus ook niet leest wat ik echt geschreven heb. In je kritiek die jij aan mij geeft , is het zeer duidelijk dat het meer zegt over wie je zelf dan over mij. Leer lezen wat er geschreven staat.

Herman


(2018-10-05) 

Stefaan

Beste Herman. Nu doe je het opnieuw. Je verwijt ons dommeriken te zijn of zelfs trollen die louter ruzie willen stoken of pubers die kwaad worden en toch hun gelijk willen halen. En we zijn nog net geen Duitse bezetters. Allez vooruit dan starten we best wereldoorlog drie en hopen dat de Duitsers mee doen zodat we het zomeruur kunnen behouden. Herman toch. Maar anderzijds krijg ik ook kop noch staart aan jouw verhaal. In de ene zin verwijt je ons dat we niet kunnen verkroppen dat er meer tegenstanders zijn tegen het zomeruur. En amper een zin later geef je al toe dat de voorstanders in Europa in de meerderheid zijn. En ook hier laten wij ons opnieuw misleiden. Dus weeral dom. Nee ik ben helemaal niet misleid en moet helemaal niets bewijzen of argumenten oor leggen. Ik vind het leuk om na mijn werk waar ik de uren niet zelf kies nog wat van het avondlicht te genieten. Punt. Is dat egoistisch? Jawel dat geef ik grif toe. Maar geldt dit ook niet voor jullie ?


(2018-10-05) 

Stefaan

Hieronder staat deel twee van mijn antwoord. Deel een plaatsen lukt helemaal niet ondanks diverse pogingen.


(2018-10-05) 

Stefaan

Trouwens je moet dringend mijn teksten toch eens goed lezen. Ik kan het ook geen tien keer schrijven. Ik verwijt jullie niet voor het winteruur te zijn want dat is net zoals ik voor het zomeruur ben.
Wat ik jullie wel verwijt is dat jullie heel selectief zijn in jullie verontwaardiging. Als de klok collectief een uur opschuift is het kommer en kwel en daar moeten we absoluut een vereniging tegen oprichten. Maar eigenlijk eten wij niet iedere dag opnieuw op dezelfde minuut en gaat we ook niet klokvast slapen. Maar op die momenten dat we afwijken en dat zijn er veel is het peis en vree want we kiezen er toch zelf voor. Nou moe ? En als ik mijn kinderen mee sleur naar dat o zo leuke feest en zij pas schandalig laat in bed liggen dan is dat niet erg. Maar o wee als dit als oorzaak de omschakeling van het uur is. En ik zie of hoor ook geen letter verontwaardiging bij jullie vereniging over ploegenarbeid of nachtwerk. Want als het bioritme daar niet wordt verstoord dan weet ik het ook niet meer. Maar ja dat is het probleem van een ander dus heb je er zelf geen last van. Zoals ik al schreef. Zolang je maar in de morgen je online pakje ontvangt.
Over dit alles zwijgen jullie als vermoord. Nogmaals. Dus heel selectief.
En jouw uitleg over hoe het uur is ontstaan is wel heel boeiend maar bevestigt eigenlijk volledig wat ik meld ook al blijf jij dit tegenspreken. Zomeruur of winteruur is allemaal eender. Het is beiden collectief zelfbedrog. Voor de klok leefde de mens op het ritme van de dag. En toen vond de mens het uur uit. En moet je plots omstreeks twaalf uur lunchen ook al is dit niet het midden van de dag. En moet ik op een bepaald uur mijn bed uit want gaan werken bioritme verstoord of niet.
Dus als ik toch geen keuze heb geef mij dan maar het zomeruur. Zonder argumenten.


(2018-10-01) 

Erik Meel

Ter staving van mijn eerste stelling ivm langer licht door behoud van zomeruur: ik heb vandaag een professor op de radio gehoord (sorry, zijn naam is me ontgaan) naar aanleiding van mogelijk afschakelplan in november. Er zijn 2 directe oplossingen om stroomtekort op te vangen: minder straatverlichting aan doen (of op later tijdstip) en voorlopig behouden van zomeruur. Jawel, de woorden van een professor gespecialiseerd in het onderwerp betreffende energiebeheer.


(2018-09-30) 

Erik Meel

Herman,
In november zullen er niet veel aircos draaien.
En in de zomer denk ik niet dat winteruur of zomeruur iets veranderd aan gebruik van aircos. Op een zwoele zomeravond draaien die van ons zo goed als heel de nacht, maar bij winteruur zullen ze dan een uurtje vroeger aangaan.
Mijn punt is de commentaar die tegenstanders van zomeruur hebben op de duistere ochtenden, wat een heel zwak argument is.


(2018-09-29) 

Herman

Tav Paul Bekaert

U bent ook fout want er was de zomertijd in WO1 van 1914 tot 1918 en dan werd het afgeschaft.

En pas in WO2 van 1940 tot 1945 werd het weer herin gevoerd en om het daarna ook weer af te schaffen tot in 1977 om het weer opnieuw in te voeren tot op heden. Lees dit citaat maar eens bron VRT

Ook in 1917 en 1918 gold er zomertijd. Het einde van de bezetting vond plaats in november 1918 dus in de wintertijd. Meteen werd afgerekend met het Duitse uur. Vaak onder applaus en gejuich werd toen de wijzer op de openbare klokken 1 uur teruggedraaid.

Tweede Wereldoorlog Na de Eerste Wereldoorlog zaten we opnieuw op West-Europese Tijd maar elk jaar gold nog altijd enkele maanden zomertijd. Toen de Duitsers in mei 1940 opnieuw ons land bezetten, verplichtten ze ons meteen daar een uur aan toe te voegen zodat we weer het Duitse uur volgden en de tijd in de zomer twee uur voorop liep op de zon.

Merkwaardig is dat op het einde van de Tweede Wereldoorlog ditmaal geen verandering kwam in de tijdsregeling. België bleef sindsdien de tijd van de vroegere bezetter Duitsland volgen net zoals Frankrijk en Nederland. De zomertijd bleef bestaan tot in 1946.

En toen we vanaf 1976 opnieuw zomertijd zijn gaan gebruiken werd hier en daar opgemerkt dat het eigenlijk om een dubbele zomertijd ging. Want we volgden nog steeds het Duitse uur.

Bronvermelding VRT. opzoeken vrt zomeruur en dan zal het wel te vinden zijn vermoed ik ?

En Erik Meel het kost zelfs geld want in de VS hebben ze uit gerekend dat door de aircos die ze gebruiken dat hen 9 mil us dollar kost in de zomertijd. De zomertijd hebben ze sinds 2009.

Stefaan de voor standers van het zomeruur kunnen geen echte en ijzersterke argumenten aanbrengen. Waarmee zij kunnen staven dat het zomeruur het hele jaar door het beste is. Een test fase in de UK heeft door een heel jaar zomertijd te hebben aangetoond dat het slecht was voor van alles en nog wat.

Er zijn meer tegenstanders en er is ook wel degelijk heel wat bewijs bekent dat het zomeruur slecht is voor de gezondheid trouwens lees eens de stukken uit De Volkskrant die ik hier geplaatst heb.

Ik heb ook zo een vermoeden dat je het er moeilijk mee lijkt te hebben dat veel mensen tegen het zomeruur zijn dan dat er voorstanders zijn ?

Alhoewel ik op het tv nieuws zag dat er meer voor het zomeruur zijn in Europa dan tegen ze laten zich collectief misleiden door al te mooie praatjes door geld en macht.

Zij die het winteruur willen gaan afschaffen kan je naar mijn bescheiden mening nu toch niet echt zeer verstandig noemen ? Nee eerder domme mensen of doen ze als of en zijn het trollen die er alleen maar op uit zijn om ruzie te stoken ?

Wat ook dom is als mensen geloven dat gratis bestaat en dan vooral in winkels. Sorry die mensen die dat geloven vind ik inderdaad domme mensen en ze gaan zelfs met alle argumenten beweren dat gratis echt bestaat.

Terwijl dat gewoon bedrog is. Maar dat heeft niks met dit onderwerp te maken dat over het zomeruur gaat.

Ps Er bestaan ook mensen die kwaad worden als ze geen gelijk krijgen en zelfs als ze ongelijk hebben zullen ze nog alles uit de kast halen. Om toch gelijk te moeten krijgen maw echte pubers die doen dat ook. Maar dan doel ik op volwassenen die zich voordoen als pubers.

Herman

Het is wel zeer vervelend dat je bepaalde tekens moet weglaten zoals een coma enz anders wordt de tekst niet gepost. Dat zal vermoedelijk wel een reden voor zijn ? Wat alleen niet duidelijk is welke reden dat wel mag zijn. Dat zou ik toch wel eens heel erg graag willen weten ?


(2018-09-29) 

Herman

PS

Als we volgens de zonnetijd zouden gaan leven dat is dan Greenwich tijd plus nul uur. Dan zou het nog 1 uur vroeger donker zijn dan wat nu hebben buiten de zomertijd. Maar dan zou dat wel 100 % juist zijn volgens de 15 graden norm.

Hier is een link waar je zo een tijd zone kaart kan zien en zelfs vergroten als je er met je muispijl op gaat klikken. Pas dan kan je zeer goed het verschil zien.

http://canadacamperreis.nl/wp-content/uploads/2014/05/Timezones2011_UTC+0.png


(2018-09-29) 

Herman

Tav Stefaan ,

Op enkele commas en punten na zijn jij en ik het min of meer wel eens met elkaar. Maar dat ik er niet zou tegen kunnen als ik geen gelijk zou krijgen dat is niet juist , want ik streef niet naar gelijk maar het is wel prettig om het wel te krijgen en ik denk dat dit bij iedereen wel zo het geval is.

Dat je beweerd dat ik niet zou weten dat wetenschappers soms elkaar tegen spreken , ja dat klopt want ik heb een artikel online gelezen dat in De Volkskrant gestaan heeft ik meen dat het er in stond vorige jaar maar dat men dat ik het nu pas gelezen heb een mens kan niet alles weten en ik zeker niet.

Dat je beweerd dat het winteruur een collectief zelf bedrog is , daar ben ik dus helemaal niet mee eens maar dat is het geval met het zomeruur.

Toen vroeger en dan bedoel ik 1700 enz voeren schepen op zee en wilde men kunnen vast stellen waar men zich ergers bevond op de wereld. Klokken aan boord van schepen die had men toen nog niet en werd er gerekend met een soort type van getallen. Hoe dit juist zit sorry dat moet ik schuldig blijven.

Wat men wel deed dat was de positie bepalen via het gebruiken van een seks stand waarmee men naar de stand van de zon keek. Ook daar over kan ik ook geen info over geven.

Maar toen was er iemand die bedacht dat de klok 24 u maar niet in de vs daar gebruiken ze het 12 uren systeem van voor de middag is AM en na de middag is PM. Wat ook te maken heeft met middernacht.

Men kwam erachter dat de aardbol 180 graden rond was en de klok dus 24 u telde. En als je nu 180 gaat delen door 24 dan is de uitkomst 15 , dat is dan in graden voor elke uur. Naar het Oosten is dat plus op tellen en naar het Westen is dat achteruit tellen.

Nu is er niet ver van de stad Londen in England de plaats Greenwich en daar loopt dus de nul graden grens tussen Oost en West.
dit de side www.visitgreenwich.org.uk en daar vind je een foto van die grens , daar is op de grond te zien dat Amsterdam , Nederland op 4 graden 54 Oost van Greenwich ligt.

Dus zou dit het zelfde uur moeten zijn als wat Greenwich heeft en dat is dus ook niet juist. Want dat is minder dan die 15 graden waar ik dus eerder over had. Als jij dit ook beschouwd als zelfbedrog ? ja dan heb je deels wel gelijk , maar.

Er zit een maar aan vast. Toen in 1914 Duitsland Belgie binnen viel werd meteen de zomertijd van kracht. En na 1918 weer afgeschaft wat dat deed te veel aan de oorlog denken , en toen heeft men een fout gemaakt door het Greenwich uur niet terug in te voeren en dus het uur van Greenwich plus 1 uur te hebben.

Nu is het zo dat dit inderdaad onjuist is dat we in de winter GMT plus 1 uur hebben ipv GMT plus nul uur. Ik gebruik liever de UTC term maar die is daar eigen de vervanger van en dat komt op het zelfde neer.

Als het het letterlijk zou moeten gaan doen volgens die 15 graden term van plus 1 uur en min 1 uur. Dan ligt Belgie op ongeveer 5 graden en dus verre van 15 graden om er plus 1 uur te hebben. Duitsland echter ligt op 13 graden en dus net 2 graden te kort en zou ook Greenwich tijd moeten hebben.

Omdat we als bijna 100 jaar Greenwich plus 1 uur hebben is het volgens wetenschappers ook niet echt aan te raden om dit zo door te voeren zoals Greenwich tijd maw plus nul uur. Maar zoals we het nu doen en ja eigen ons mer 1 uur bedriegen en daarin heb jij dan wel gelijk als je dit beweert. Ik ben het helemaal eens met jou.

Maar in de zomertijd bedriegen we ons zelfs met een extra uur en staan we dus 2 uur voor op Greenwich ofwel GMT ook wel UTC.

En dat is vele malen erger ook voor de bio klok van de mens en ook dat bv wie om 9 u begint te werken op kantoor eigenlijk om 7 uur UTC begint te werken in de winter is dat dan 8 uur en niet om 7 uur dat scheelt een slok op en borrel is de uitdrukking in Nederland.

Wat wel bewezen is dat is bij elke omschakeling er vooral oudere mensen zijn en ik hoor daar deels ook bij , het steeds moeilijker krijgen om zich te gaan aanpassen. En zoals een andere schrijver hier zelf schrijft. Tegen de tijd dat ik aangepast ben met de omschakeling moet ik weeral omschakelen en dus maw een cirkel waarin je rondjes blijft draaien zonder dat je er uit kan raken.

En veel mensen denken dat het winteruur moet afgeschaft worden terwijl het winteruur dus niet bestaat , maar wel het zomeruur en daar zetten we eind maart de klok vooruit om ze dan eind oktober weer achteruit te zetten.
En dat is onzin brengt totaal niks op en zorgt alleen maar voor ellende.

En nog even dit voor een andere schrijver. Het is de EU die het gaat afschaffen en niet de Regering van elk land. Want dan ga je zotte domme dingen krijgen die dan later niet meer terug te draaien is. Elk land zou dan elk een ander uur hebben en dan is het zeker om zeep. Nee de EU moet gewoon het zomeruur voor de hele EU zone gewoon afvoeren en dat voor altijd. Gewoon gedaan.

Let er wel op dat als er verkiezingen op komst zijn gelijk de welke dat ook mag zijn , dan worden er altijd dingen beloofd die men dan erna nooit kan waar maken. En dat doen ze gewoon om meer stemmen te krijgen. Je moet slim en verstandig genoeg zijn om je daar gewoon niet aan te laten vangen. En niet iedereen is in staat om zo helder te denken en die trappen er dan wel in.

Niemand heeft zich zelf gemaakt is het spreekwoord en elke vogel zingt zoals die gebekt is. Zo is dat mensen dus ook niet iedereen kan of is in staat om op de zelfde manier te denken. Dat zou ook slecht zijn , vroeger in de USSR mochten mensen niet denken dat deed de staat in hun plaats en dat is slecht en verre van vrij. Maar ik wijk af van het echte onderwerp.

Groet Herman
(2018-09-29) 

Erik Meel

Met de huidige problematiek van het mogelijke energie tekort in november, heb ik zo een gevoel dat de redenering dat zomeruur geen energiebesparing oplevert, toch wel bewezen kan worden als een efficiënte maatregel. Wanneer het in november nog zomeruur zou zijn, dan is het om 18u nog licht buiten. Er moet aldus minder licht aangestoken worden tijdens het koken, de straatverlichting brandt nog niet tijdens het koken, en mogelijk dus geen nood aan afschakelplan.
Correct, om 9u30 wordt het pas licht. Maar beseft iedereen wel dat scholen beginnen om 8u30? Dus de weg naar school is ook met winteruur donker vanaf november tot januari...en daarin zitten 2 of soms 3 weken vakantie. En stoort het dan als ze in de klas zijn en het 9u45 nog donker is? Geen zomeruur? Ok, maar laat dan scholen beginnen om 7u30. Dan kan iedereen om 15u of 16u naar huis en het hele jaar door genieten van licht na school of werk.


(2018-09-28) 

Stefaan

U moet mijn drie posts in omgekeerde volgorde lezen.


(2018-09-28) 

Stefaan

Wij zijn in een maatschappij beland waar verenigingen tegen dit of tegen dat een populair toontje is geworden.
Tegen iets zijn is gemakkelijk. Hup met deze lanceer ik er eentje. De vereniging tegen het exploiteren van kleinvee. Want dit is slecht voor het milieu en dierenwelzijn en een moord op een levend wezen. Ook wetenschappelijk bewezen. Maar ja, dat zal de stichtster van deze website wellicht niet graag horen.
En beste Herman, wat doet u in het leven waar ongetwijfeld iemand wel iets tegen zal hebben ? Op reis met het vliegtuig of auto ? Je weet dat dit slecht voor het milieu is. Rookt u? Maar Herman toch. Als dat wetenschappelijk bewezen niet slecht is. Op tijd en stond een glaasje ? Gevaarlijk in het verkeer.
Van mening dat iemand die uw mening niet volgt, dom is? Kan gevaarlijk zijn, heeft de geschiedenis uitgewezen.
Weet je wat? We stichten een vereniging tegen de vereniging tegen het zomeruur.
De aarde draait om de zon. Dit moest ik van u maar eens goed lezen.
Ik heb eerder de indruk dat op vandaag alles draait rond het individueel persoontje.


(2018-09-28) 

Stefaan

Ik gaf hier al eens uitgebreid mijn mening op 27 maart en wijk hier nog steeds geen haar van af.
Jullie zijn vrij selectief verontwaardigd zijn want jullie argumenten gelden plots niet meer op die ogenblikken dat jullie het zelf niet nauw nemen met het uur. O wee het hongergevoel is bij de omschakeling van het uur echt wel een probleem maar op de feestjes die we meemaken is het sterk afwijken van datzelfde uur maar bijzaak want hei het is hier zo leuk. En o wee ons bioritme is door de omschakeling van het uur overhoop gehaald maar als we naar diezelfde feestjes gaan en daardoor rijkelijk laat in ons bed sukkelen dan zullen we daar toch niet moeilijk over doen?
En o wee onze kinderen hebben zo een last van de omschakeling maar we sleuren ze op diezelfde feesten lekker mee. Daardoor belanden ze pas op een schandalig uur in bed maar voor die ene keer gaan we toch niet moeilijk doen.
Alleen als je die momenten in een jaar optelt dan blijkt die ene keer plots veel meer te zijn.
En dan lees ik in argumenten dat dit anders is omdat je op die momenten er zelf voor kiest. Tja.

Wel dan argumenteer ik in naam van iemand die er niet zelf voor kiest.
Jullie gaan verontwaardigd tekeer tegen de politiek als die de keuze tussen winteruur en zomeruur aan het volk willen overlaten maar waar blijft jullie verontwaardiging als het gaat over nachtwerk of ploegenarbeid ? Want als het gaat over de economie dan is het bioritme plots ondergeschikt ? Ah ja, want we willen graag ons online besteld pakje graag deze avond bestellen en morgenvoormiddag reeds in huis hebben. Dat er dan meerdere personen hiervoor tijdens de nacht moeten werken, dan is dat maar zo want ik heb toch maar lekker mijn pakje. Maar opnieuw o wee als ik dit zou moeten doen.


(2018-09-28) 

Stefaan

Beste Herman
U was heel actief. Zoveel reacties na elkaar. Proficiat.
U vraagt dat wij voorstanders van het zomeruur onze mening herzien en u gelijk geven op basis van wetenschappelijke studies.
Wel ik geef u gelijk en heb dit altijd gedaan, althans op het punt dat zomeruur collectief zelfbedrog is.
Dat klopt. Maar ik zeg er meteen bij dat winteruur evenzeer collectief zelfbedrog is want ingevoerd door mens en maatschappij. En noch mens noch maatschappij houden rekening met het bioritme van ieder individu.
Ik lees in een van uw artikels dat ook de wetenschap soms nuanceert. Net zoals in vele gevallen de ene wetenschapper A zegt en een andere dan weer B. De genuanceerde wetenschapper verwijst naar het nadeel van winteruur voor mensen in ploegendienst. Ik ben dan ook verbaasd dat u dit zelfs gewoon negeert.
Ik moet u trouwens ook teleurstellen want ik voldoe niet aan uw verwachtingen.
Ik vind u namelijk niet dom, zoals u dit veronderstelt in een van uw reacties op 19 september.
Maar wat ik dan wel weer heel grappig vind, is dat u ons dit verwijt, terwijl u in quasi iedere reactie net op ons die stempel van dommerik plaatst.
Foei Herman, niet netjes. Ik vind u dan ook niet dom maar wel niet erg consequent.
Wat een perfect profiel is van jullie als tegenstanders van de omschakeling tussen winter en zomeruur en in uitbreiding het zomeruur.


(2018-09-24) 

Henquet

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=8760&lang=fr


(2018-09-22) 

Paul Bekaert

Uw toelichting is verre van compleet. Zie bijvoorbeeld op Wikipedia Van 1919 tot 1940 was er ook zomertijd


(2018-09-21) 

DirkG

Het is onbegrijpelijk dat men er zelfs maar aan denkt voor altijd op zomeruur over te schakelen. De redenen waarvoor zijn op deze site duidelijk toegelicht. Maar ja, om de kiezers te sussen, gaan de politiekers nu eens de burger consulteren. Terwijl dit net een onderwerp is waar men de burger niet moet voor raadplegen.


(2018-09-21) 

Machteld

Ik heb standaard meer moeite met opstaan tijdens de zomer. Mijn lichaam went heel slecht aan deze omschakeling.
Wanneer ik dan heel veel moeite heb gedaan om mezelf aan te passen, schakelen we weer terug naar winteruur, waar mijn ritme veel beter in past. Geen problemen met opstaan, vaak vroeger wakker dan de wekker EN geen problemen met op tijd op werk te komen!


(2018-09-19) 

Herman

Hier is een stukje uit een kranten artikel van de Nederlandse De Volkskrant van 27 okt 2017.

Wat is het voordeel ?

Wintertijd is de originele tijd. Het argument om de klok iedere zomer vooruit te zetten, is energiebesparing. Avonds is het langer licht, dus hoeven lampen minder vroeg aan. Maar gaat dat argument wel op ?

In 2008 bogen onderzoekers van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research zich over energieverbruik in de staat Indiana. Daar voerden de meeste gemeenten pas in 2006 zomertijd in.

Tot energiebesparing bleek dat niet te leiden, integendeel lampen gingen inderdaad minder aan in zomertijd, maar dat woog niet op tegen het extra gebruik van airconditioning en in koelere maanden de verwarming.

De onderzoekers schatten dat het energieverbruik van huishoudens op jaarbasis 9 miljoen dollar meer kostte dan voor 2006.

Uit een rapport van de Europese Commissie uit 2014 bleek ook dat het op zijn zachtst gezegd twijfelachtig is of zomertijd iets oplevert.

Sommige studies die de onderzoekscommissie bekeek vonden een marginale besparing, andere helemaal geen. Conclusie voor energiebesparing hoeven we het niet te doen.

Wat zijn de nadelen ?

Het gehannes met de klok is slecht voor het slaapritme en de gezondheid, is een veelgehoord argument om wintertijd als de klok achteruit gaat af te schaffen.

Maar als we iets om die reden afschaffen, laat het dan de zomertijd zijn, zegt hoogleraar chronobiologie Domien Beersma Rijksuniversiteit Groningen.

Uit studies blijkt dat vrijwel iedereen eenvoudig omschakelt naar wintertijd, als we een uurtje extra slaap krijgen. Maar als in het voorjaar de klok vooruitgaat, kunnen mensen er wel last van hebben, vooral avondmensen, vertelt Beersma.

Hun biologische klok geeft hun avonds sowieso al vrij laat een seintje dat het bedtijd is. Onder invloed van licht wordt dat versterkt.

Als het langer licht is, kunnen avondmensen niet om tien uur naar bed. Dan vallen ze toch niet in slaap. Sommigen hebben volgens Beersma weken last van de verandering, een enkeling de hele zomer.

De zomertijd lijkt zelfs slachtoffers te maken. Zo is er in de lente tot zes dagen na het verzetten van de klok meer risico op auto-ongelukken, stelde een Amerikaanse econoom eerder dit jaar.

In de herfst vond hij dat effect niet. Uit een Zweedse studie bleek in 2008 dat meer hartinfarcten plaatsvonden in de week na de wisseling naar zomertijd.

Rondom de wintertijd werden juist minder hartinfarcten geregistreerd. Hoewel vervolgstudies in andere landen niet allemaal een even sterk verband aantoonden, wijzen de meesten wel op mogelijke gezondheidsrisico. Waarbij wel geldt dat wie bezwijkt onder het verzetten van de klok waarschijnlijk al in slechte conditie is.

Neurowetenschapper Raymond van Ee Radboud Universiteit, die onderzoekt hoe de biologische klok in de war raakt, kiest minder stellig voor winter dan wel zomertijd.

Hij kan zich voorstellen dat sommige ochtendmensen juist van slag raken van wintertijd. Als zij in ploegendienst werken bijvoorbeeld, en ze hebben avonddienst vlak nadat de klok is verzet. Dat is voor hen waarschijnlijk juist zwaarder dan voor avondmensen.

Al met al stelt ook hij: het gedraai aan de klok kan voor sommigen vervelend uitpakken. Bron De Volkskrant.

Misschien en hopelijk dat dit de voorstanders van het Zomeruur doet nadenken. En misschien moeten zij hun mening dringend herzien ? en openlijk durven toegeven dat de tegenstanders van het Zomeruur in deze dus gelijk hebben.


(2018-09-19) 

Herman

Lees dit maar eens goed :

De aarde draait om de zon. Wij suizen met een snelheid van 108000 km/h rond de zon en bij die snelheid duurt het iets meer dan 365 dagen om weer terug bij af te zijn. De afstand naar de zon is ca. 150 miljoen kilometer.

Kijk eens naar deze You Tube video https://www.youtube.com/watch?v=hGBw9_p5RYE

En hier legt Weerman Frank Deboosere uit
Hoe snel draait de aarde rond zijn as ?
https://www.frankdeboosere.be/vragen/vraag83.php

Hopen dat jullie die voor het zomer uur zijn het nu wel beter zullen begrijpen ? Andere mogen het ook bekijken en lezen dan weet je dat ook weer.


(2018-09-19) 

Herman

Als het bij ons in het Noordelijk halfrond Zomer is dat wil dat zeggen dat de Zon dichter bij de aarde staat. Dan is het in het Zuidelijk Halfrond Winter omdat de Zon juist verder van de aarde staat.
Dat is omdat de aarde rond draait en zo krijgen we meer licht in de zomer dan in de winter. En zijn die zo heel erg graag mee licht willen hebben in de zomer en in de winter ? Die hebben het besef niet hoe de aarde werkt.

En velen denken door zo te reageren dat ze nog denken ook dat zij gelijk hebben en al de rest en dan zijn wij te tegenstanders van het zomeruur dat wij dom zijn.

Klopt dus niks van alleen , wie nu jong is heeft haast géén last van de zomertijd , zoals ik daar ook geen last van had toen ik jong was in 1977 en we de zomertijd opgedrongen kregen.

Ik ben een zeer erg grote tegenstander van het zomeruur want het dient tot niks het brengt ook niks op maar alleen ellende. Afschaffen die handel liefst vandaag dan morgen. Europa rekt de boel ?


(2018-09-19) 

Herman

Tav ; Katelijne Vandepoele.

Uw schijnt niet te willen beseffen dat er seizoenen bestaan namelijk Zomer , Herfst , Winter en Lente. En dan de zon verder van de aard staat in de winter dan in de zomer. En het dus veel vroeger donker is in de winter. En dat het later licht word.

In de zomer is het voeger dag en in de avond is het langer licht ook zonder zomertijd. Maar heel erg veel mensen weten niet dat de zomertijd slecht is voor je gezondheid.

Ze onderschatten dat zeer zwaar om dat ze niet weten wat het echt is. Velen van jullie die voorstander zijn van de zomertijd zijn geboren na 1977 en weten en kennen de zomer niet die we daarvoor hadden.

En het zijn juist die mensen die schrik hebben dat we dat zo graag willen zien verdwijnen. Jullie angst is onterecht. Zomertijd is onnatuurlijk en niet nodig weg ermee.

PS Stel misschien eens de vraag aan de weerman of vrouw en vraag aan hen uitleg hoe de zon en de aarde werken en draaien.

Dan kom je het misschien wel te weten dat het in de zomer langer licht is zonder zomertijd en in de winter sneller donker. Ik snap het wel , alleen velen niet das vreemd ?


(2018-09-18) 

Vandekerckhove Dirk

Volgens mij is het gedeelte die meest klaarheid brengt mooier verdeeld met het zomeruur of wat dacht men van er tussenin? :-). Maar dan is misschien niemand content. Als het maar een stabiele tijdsysteem is


(2018-09-18) 

Katelijne Vandepoele

Ik moet s morgens vroeg de weg op. Heb veel liever dat het vroeg licht is.


(2018-09-17) 

rita

dit is een ongezonde regeling.
te grote afwijking van het zonne-uur


(2018-09-15) 

Herman

Zomertijd

Wat zijn de nadelen ?

Het gehannes met de klok is slecht voor het slaapritme en de gezondheid, is een veelgehoord argument om wintertijd als de klok achteruit gaat af te schaffen.

Maar als we iets om die reden afschaffen, laat het dan de zomertijd zijn, zegt hoogleraar chrono biologie Domien Beersma Rijksuniversiteit Groningen.

Bron komt van De Volkskrant plak deze onderstaande url link in google en dan zou het moeten lukken want op deze side worden sommige tekens niet toe gestaan.

https www volkskrant nl nieuws-achtergrond wat-zegt-de-wetenschap eigenlijk over winter en zomertijd bc795923
Ps Ik heb een test gedaan ivm die bovenstaande link en dat werkt wel degelijk.

Groet Herman


(2018-09-13) 

Henquet

Bonjour. Y a t il des francophones sur ce site? Ik ben tweetalig maar kan beter schrijven in het frans...comment peut on se joindre pour donner du poids à votre cause?Y a t il des personnes influentes dans le groupe? Avast bedankt


(2018-09-12) 

Herman

Ik snap niet dat er dit jaar géén einde aan het zomeruur komt en dat we nog eens een jaar moeten wachten , daar heb ik zo het gevoel bij dat er ook dan niks van in huis zal komen ?

En dat men de boel weeral op de lange baan gaat schuiven en let op het zijn EU Verkiezingen in 2019. Ze moeten NU meteen het Zomeruur voor eens en voor altijd afschaffen volgende maand in oktober 2018 , als we weer alle klokken moeten veranderen en weer moeten wennen.

En dan is nog niet gedaan. Ken je het spreekwoord Voorstel is afstel wel dat vermoed ik ook ?

Mensen pak pen en papier of klopt op uw toetsenbord en schrijf en schrijf zet druk op zij die er iets kunnen aandoen.

Wij als mensen hebben meer macht dan ze en allemaal wel denken.

Velen denken dat het winteruur bestaat zelfs de media ik snap niet waar men die onzin uit haalt. Er bestaat een zomeruur ja want dan gaat de klok 1 uur vooruit en dan weer 1 uur achteruit. Maar als mensen dit al niet kunnen begrijpen dan kan je toch niet echt slim zijn ? Ik ben tegen een zomeruur en wil het hele jaar door één en de zelfde tijd.

Dames en Heren het is tijd voor actie ? laat je ongenoegen horen en eis dat er nu een einde aan komt het is lang genoeg geweest sinds 1977.


(2018-08-29) 

Vereniging stabiel uur

Mijn excuses voor deze zeer kwalijke vorm van argumentatie. Zie hieronder. Namelijk de methode van het cherry picking. wij kiezen enkel het wetenschappelijk bewijs tegen het zomeruur uit en dragen deze verder uit alsof er geen andere studies bestaan die het tegendeel bewijzen. Verder verontschuldig ik mij ook voor andere argumentaties zoals langere zomeravonden af te doen als onzin en ongeldig. Als dit voor de ene een voordelig effect biedt voor diens gemoed, dan is dit minstens evenveel waard als onze nadelen die wij ondervinden van de uurwisseling, aangezien deze in beide gevallen subjectief zijn.
Verder ook onze excuses voor de uiterst zwakke argumentatie waarbij wij de zomeruurvoorstanders beschuldigen van schelden en dit gelijkstellen aan de rest van hun argumentatie.

Onze reactie:
De tekst hiernaast werd niet door onze vereniging geschreven. We verwijderen deze niet, omdat iedereen hier over het zomeruur/winteruur zijn zeg mag doen; Spijtig dat dit niet onder de eigen naam kan gebeuren.


(2018-08-12) 

dees diamant

Kleine kinderen trekken zich niets aan van de uursverandering... de rest van de omgeving moet jammer genoeg wel omgaan met de nieuwe tijd.
Geeft onnodige fysieke ongemakken (verstoring bioritme, futloos gevoel).


(2018-08-11) 

Liliane

te veel aanpassingsverschijnselen.


(2018-08-11) 

Dirk

De lange zomeravonden. Ik ben 100 % voor het zomeruur.


(2018-08-02) 

Vereniging stabiel uur

Wij excuseren ons hier voor het gemiddeld taalgebruik van de voorstanders van een zomeruur. Zoals in één van de reactie is omschreven: het wordt meer schelden, en grof taalgebruik, hetwelke de geloofwaardigheid van hun mening niet ten goede komt. Dat is spijtig. Wij nodigen hen bij deze uit om een degelijk onderbouwde visie weer te geven waarom ze het zomeruur en de wisseling absoluut wensen te behouden. De reden : lange zomeravonden volstaat niet. De voorstanders van een stabiel uur leveren karrevrachten wetenschappelijk onderbouwde studies aan van gerenomeerde universiteiten en onderzoekscentra om hun subjectieve gevoelte staven. Als de voorstanders van een zomeruur dit niet voldoende vinden, dan zou hoofdpijn ook niet meer bestaan.


(2018-08-01) 

SERCU ROBERT

Wie kan er nu een vragenlijst invullen in het Duits. We zijn toch allen geen universitairen.
Belachtelijk

Onze reactie:
Normaal kan je op deze site ook het Nederlands aanklikken. Op die manier heb ik de enquête ingevuld.


(2018-08-01) 

SERCU ROBERT

Bij hoge temperaturen ( hittegolf) moet iedereen een uur vroeger het bed in met hogere temperatuur. Ondraaglijk en slecht voor de nachtrust, vooral kinderen zijn het slachtoffer en de werkende mens.


(2018-07-30) 

verhulst francois

heb altijd last van mijn bioritme het blijft in de zomer lang genoeg klaar.afschaffen maar.


(2018-07-24) 

Guy DE Winter

problemen met aanpassing


(2018-07-23) 

ILSE

Daglicht in de morgen is belangrijk voor de aanmaak van serotonine - dat het feel-good hormoon is. De wetenschappelijke benamingen laat ik aan een deskundige over. Een zomeruur in oktober,een herfstmaand, vind ik negatief.


(2018-07-22) 

Natalie

Veel te lang klaar in de zomer. Er zijn meer mensen die vroeg moeten beginnen werken, dan mensen die laat moeten werken en dan zou het aangenaam zijn als het dan al licht is buiten. Nu is die periode te kort. Bij warme temperaturen zou men een uur langer kunnen genieten van de ochtendkoelte.


(2018-07-18) 

Floor

Burgers in de hele EU kunnen tot medio augustus 2018 een Europees formulier invullen. Geef hierop aan dat u tegen de zomertijd bent. Licht dit vooral toe waarom. Hoe meer iedereen hier gebruik van maakt des te beter. Ik heb het zelf ook ingevuld.
Weg met de zomertijd.


(2018-07-17) 

Georges Noels

Ik heb enkele dagen last van deze wijzigingen van uur. Dit is voor mij een empirische vaststelling. Zo simpel is dat. Daarna past mijn lichaam zich aan. Het echte nut van dit zomer/winteruur ontsnapt mij... Energie besparingen zei men ooit.
Ik ben het met Bart eens dat de tijdsindeling zoals wij die kennen een soort afspraak is. Maar waarom moet dan tweemaal per jaar van die afspraak afgeweken worden? Ik ben het met Bart evenwel niet eens als hij, naar mijn oordeel, op een niet al te wetenschappelijke manier van leer trekt tegen de tegenstanders van die jaarlijkse omschakelingen van zomer-en winteruur. Ik voel dat aan als schelden, zonder argumenten. Jammer...

Onze reactie:
Wij ondervinden dit taalgebruik ook bij voorstanders van een zomeruur. Een spijtige zaak. Iedereen heeft een eigen mening, of die nu juist is of niet. Wat we wel mogen verwachten zijn onderbouwde argumenten om het zomeruur te verdedigen. Het taalgebruik in het algemeen van de voorstanders van het zomeruur, maakt hen niet populair , bovendien verliezen ze hierdoor hun geloofwaardigheid.

Pagina 1 van 20