1. Natuurkundig

De huidige regeling voor de zomertijd dateert van 1977. Onder invloed van de economische crisis begon de overheid met de tijd te spelen. Door de uren met zonlicht meer te laten samenvallen met het leefpatroon van de mensen, hoopte men energie te besparen. 

Ondertussen is dat energie-argument al voltooid verleden tijd. Verschillende studies hebben uitgewezen dat er niet of nauwelijks wordt bespaard en dat de invoering van de zomertijd talrijke nevengevolgen heeft. Ochtendfiles rijden langer in het donker, avondfiles rijden meer in verzengende ozon-hitte, biologische klokken raken ontregeld, de zomerhitte blijft een uur langer hangen in de slaapkamers.

Lees meer...

2. Verkeersproblemen

"Oktober filemaand bij uitstek"

Erg vreemd is dit niet want oktober wordt niet voor niets 'filemaand' genoemd. Daar zijn diverse redenen voor. Eerst en vooral komt dan pas goed het verkeer op gang na een rustige periode tussen juni en september. De mensen zijn terug van vakantie en het academiejaar komt eveneens op gang. Daarnaast is het 's morgens nog lang donker door het nog geldende zomeruur. Maar vooral het weer is vaak de spelbreker want oktober staat bekend om zijn mist en regen.

Bron: Nieuwsblad, weatherblog, vrijdag 18 okt 2013

"Intrede zomeruur, niet winteruur, zorgt voor meer bedrijfsongevallen"

Dat blijkt uit onderzoek waaruit het Journal of Applied Psychology bericht. Volgens de onderzoekers van de Michigan State University.
(Dinsdag 03 nov 2009)
De maandag nadat het zomeruur intreedt en we een uur daglicht opgeven om het in de winter pas terug te winnen ligt aan de basis van een toegenomen aantal bedrijfsongevallen. Volgens de onderzoekers werden er op die bewuste maandag 5,7% meer bedrijfsongevallen opgetekend dan op een gewone werkdag. Op de maandagen die daarop volgden werden niet meer ongevallen genoteerd.
De auteurs van de studie schrijven het toegenomen aantal ongevallen toe aan het gebrek aan slaap tijdens de overgang, omdat arbeiders die nacht gemiddeld 40 minuten minder slapen dan tijdens vergelijkbare nachten.

Gebaseerd op: The New York Times
Powered by: Express.be

>>> PROF. HUGO POPPE (UNIVERSITEIT VAN LEUVEN)

"Bij de invoering van de zomertijd, valt de ochtendspits middenin het koudste punt van de dag. Dit verhoogt het risico op verkeersongelukken. De avondspits start op het warmste moment van de dag."

>>> PROF. GERARD KERKHOF (UNIVERSITEIT VAN LEIDEN)

"Het vooruitzetten van de klokkentijd verhoogt het risico op verkeersongelukken door slaperigheid."

>>> BEAUVAIS CONSULTANTS

"In het rapport van Beauvais Consultants met de titel "Impact van de zomertijd op de gezondheid", wordt gewezen op de toename van slaap- en kalmeermiddelen na de uursverandering eind maart."

>>> PROF. VERSTRAETE (UZ GENT)

"Ruim 20% van de Belgen slikt kalmeermiddelen, slaapmiddelen en antidepressiva, waardoor bijna 1 op 10 bestuurders licht tot zwaar verdoofd achter het stuur zit."

 

3. Toename verkeersongevallen en economische kost

Op een conferentie van deskundigen in Brussel,gepresenteerd door Russell Foster, hoogleraar neurologie aan de Universiteit van Oxford, en Roenneberg, hoogleraar medische psychologie aan de Universiteit van München. Hun resultaten over  de effecten van de tijd- verandering op de bio- en slaappatronen. De conclusie: "De tijd verandering brengt geen energiebesparing, maar significante gezondheidsrisico's en hoge kosten voor de economie."

Toename van verkeersongevallen en complicaties bij een operatie

Wetenschappers trachten te bewijzen dat de tijdverandering een dramatische verstoring van fysieke en mentale functies  veroorzaakt, via directe interventie in de zogenaamde biologische klok. Vooral kinderen en ouderen zouden  weken aanpassing vergen voor de overgang. Daarnaast nemen ook verkeersongelukken toe en zijn er meer complicaties bij een operatie.

Naast de negatieve gezondheidseffecten, zijn er ook aanwijzingen voor nadelige economische gevolgen. Deskundigen hebben voorwaardelijk berekend dat door tweemaal per jaar de tijd te veranderen, er een verlies is van één tot twee procent van het bruto binnenlands product van de EU. Het veranderen van de klokken, zou derhalve per jaar  € 300.000.000.000 kosten.

De Oostenrijkse Europarlementariër Heinz K. Becker wenst niet alleen kennis te nemen van deze wetenschappelijke gegevens en conclusies. Hij roept de Europese Commissie op om “eindelijk actie te ondernemen en te stoppen met de enorme inspanning voor iets dat geen voordelen heeft, maar lleen schade.”  Bovendien moet "een einde gemaakt worden aan de weigering van de bevoegde commissaris Violeta Bulc om de risico's en de geschiktheid van de tijdswijziging te herzien."

Uit: "Toonaangevend medium voor European Policy" Door Herbert Vytiska (Wien) Euractive.de

Voordelen

 • Langere, lichtere avonden
 • Motivatie om een terrasje te doen wordt eerder gevoed door het goede weer
 • Langere dagen, dus algemeen meerverbruik. Commercialisering!

Nadelen

 • Donkere, koude ochtenden
 • 's Middags te lang heet
 • Horecapersoneel werkt lang, hun activiteiten schuiven op naar latere uren
 • Kosten van technische ingrepen in uurroosters
 • Meer verkeer en meer verplaatsingen later op de dag, dus meer brandstofverbruik

Is er zonlicht nodig om terrasjes te doen na een werkdag? Heeft men na 22u nog extra zonlicht nodig om een drankje te nuttigen?
Ben je zeker dat de zon vanaf het invoeren vna het zomeruur 's morgens opkomt op hetzelfde uur?
Zijn onze werkuren niet voldoende flexibel?
Hebben wij meer vrije tijd met het zomeruur?
Ga jij naar huis als het donker wordt?
Is jouw dag nu eigenlijk langer, omdat je om 6u bent opgestaan in plaats van om 7u?

En als we nu het uur eens met 2 uur vooruit zouden zetten, dan blijft het op 21/6 tot 23u licht!

 

Wist je dat hierover ook twist bestond in de VSA? Er bestond op bepaalde plaatsen in de VSA de idee om de zomertijd te verlengen tot eind oktober, maar dit veroorzaakte onmiddellijk een bleangenconflict tussen de barbecueverkopers en de media: niemand houdt een barbecue voor zijn televisie, dus was een commerciële keuze noodzakelijk.

DE ZON KOMT OP... EN GAAT ONDER

Weet u hoe lang de langste en de kortste dag van het jaar duurt? En wanneer dit is?

Tijden van de opkomende zon en de ondergaande zon, overgenomen uit De Druivelaar 2004, uitgegeven door Drukkerij Strobbe bvba, Kasteelstraat 1, 8870 Izegem.

  Gegevens met zomeruur,
het ganse jaar door
Gegevens met GMT+1 uur
(of winteruur)
   Zon op  Zon onder  Zon op  Zon onder
 1 januari 9.45 u ! 17.47 u 8.45 u 16.47 u
 21 januari 9.34 u 18.14 u 8.34 u 17.14 u
 1 februari 9.20 u 18.33 u 8.20 u 17.33 u
 21 februari 8.45 u 19.09 u 7.45 u 18.09 u
 1 maart 8.26 u 19.24 u 7.26 u 18.24 u
 21 maart 7.43 u 19.58 u 6.43 u 18.58 u
 1 april 7.18 u 20.16 u 6.18 u 19.16 u
 21 april 6.35 u 20.48 u 5.35 u 19.48 u
 1 mei 6.16 u 21.04 u 5.16 u 20.04 u
 21 mei 5.45 u 21.34 u 4.45 u 20.34 u
 1 juni 5.34 u 21.47 u 4.34 u 20.47 u
 21 juni 5.29 u 22.00 u  4.29 u 21.00 u
 1 juli 5.34 u 21.59 u 4.34 u 20.59 u
 21 juli 5.54 u 21.43 u 4.54 u 20.43 u
 1 augustus 6.09 u 21.27 u 5.09 u 20.27 u
 21 augustus 6.40 u 20.51 u 5.40 u 19.51 u
 1 september 6.57 u 20.27 u 5.57 u 19.27 u
 21 september 7.28 u 19.42 u 6.28 u 18.42 u
 1 oktober 7.43 u 19.20 u 6.43 u 18.20 u 
 21 oktober 8.16 u 18.38 u 7.16 u 17.38 u
 1 november 8.35 u 18.17 u  7.35 u 17.17 u
 21 november 9.08 u 17.48 u 8.08 u 16.48 u
 1 december 9.23 u 17.40 u 8.23 u 16.40 u
 21 december  9.43 u 17.39 u 8.43 u 16.39 u
21 juni is het midzomer, en de langste dag van het jaar  /  21 december is het midwinter, en de kortste dag van het jaar.


                                                                                 

                                                                     Stand van de aardas tijdens de zonnewende op het noordelijk halfrond. De zon bereikt hier haar hoogste punt. Ten noorden van de noordpoolcirkel wordt het op deze dag niet donker (Bron: Wikipedia)

                                                                                       Zomerwende: langste dag kortste nacht

                                                                                 Midzomernachtzon aan de Noordkaap

                                                                                 Winterzonnewende: langste nacht en kortste dag.

                                                                    Winterzonnewende langste nacht en kortste dag (Bron: Wikipedia)

 

 

4. Medische gevolgen

>>>   Uurswijzing, oorzaak van hartfalen (LINK)

Daylight Saving Time Transitions May Be Linked To Increased Risk Of Ischemic Stroke

Reports that the investigators found that “the likelihood of” ischemic “stroke was 8 percent higher in the two days after daylight saving transitions than in the period starting two weeks before and ending two weeks after the time change.” The data also indicated that “cancer patients were 25 percent more likely to have a stroke, and people over 65 saw a 20 percent increase in their risk of strokes after the time change.” However, “the spike may be short lived, as stroke deaths in hospitals didn’t go up overall in the week after daylight saving.” The findings are to be presented at the American Academy of Neurology Annual Meeting in April.

By ASHLEY WELCH CBS NEWS February 29, 2016, 4:17

Investigators: “analyzed a decade of stroke data in Finland from 2004 to 2013."

>>> UNIVERSITEIT VAN WESTMINSTER

“Mensen die vroeg opstaan hebben een hoger cortisolgehalte. Dit is het belangrijkste stresshormoon van het menselijk lichaam. Een team onderzocht het cortisol in het speeksel van verschillende mensen op het moment dat zij opstonden. Hieruit bleek dat de mensen die voor 7.21 u aan het werk gaan, meer last hebben van stress. De vroege vogels hebben meer last van spierpijn, hoofdpijn en kou. Bovendien laat hun gemoedstoestand te wensen over."

>>> STUDIE KAROLINSKA-INSTITUUT STOCKHOLM

"Overgang naar zomertijd veroorzaakt meer hartinfarcten. Na elke overgang naar de zomertijd zijn er vijf procent meer hartinfarcten."
5. Invloed op de biologische klok groter dan gedacht

De biologische klok van mens en dier wordt bestudeerd door de chronobiologie. Het lichaam bezit verschillende ritmes en klokken. Deze klokken werken nauw samen en vormen één geheel. Gebeurtenissen die deze klokken afstemmen noemt men zeitgebers. Licht is dé zeitgeber, maar ook maaltijden geven ritme aan. De biologische klok is gelokaliseerd tussen beide ogen (de suprachiasmatische kern) en is verbonden met hun netvlies. Ondertussen is men zelfs al tot het inzicht gekomen dat het ogenblik van een welbepaalde medische behandeling, zo belangrijk kan zijn als de behandeling zelf.

Ondertussen weten we wel dat aanpassen aan een nieuw tijdschema meer dan een week duurt.
Bovendien is het aanpassen aan het zomeruur slechts ten dele te vergelijken met aanpassing aan de lengtegraad door de passagiers van een schip of een vliegtuig. Voor hen schuiven alle zeitgeberssamen op, voor het slachtoffer van zomeruur ontstaat een andere ordening tussen lichtinval en maaltijden. Vandaar dat men geen vergelijking kan maken met een jetlag.

Volgens de onderzoekers wordt de biologische klok van mensen vooral aangestuurd door licht. In de winter loopt onze klok ongeveer gelijk met de momenten waarop het licht en donker wordt. In de zomer gebeurt dit echter niet en wordt het interne ritme van mensen niet aangepast. "Daardoor slapen we minder en neemt de kwaliteit van onze slaap in de zomermaanden wellicht af", aldus de wetenschappers.

>>> PUBLICATIE IN CURRENT BIOLOGY VAN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN (LINK)

Wetenschappers van de Rijksuniversiteit Groningen en de Ludwig-Maximilians Universität München hebben aangetoond (The Current Biology), dat de zomertijd een langdurig en behoorlijk groot effect heeft op onze biologische klok. Een kwart van de wereldbevolking ondergaat elk jaar weer de zomertijd. Dankzij deze maatregel – ingevoerd in de vorige eeuw – blijft het in de zomermaanden ’s avonds langer licht. Maar over de effecten van het verzetten van de klok op het menselijk lichaam was tot nu toe weinig bekend. De basis van het onderzoek is een online vragenlijst (te vinden op www.euclock.org) naar slaapgedrag, die door meer dan 50.000 mensen uit de hele wereld is ingevuld. Met deze vragenlijst, de München ChronoType Questionnaire (MCTQ), wilden de onderzoekers achterhalen wat de verdeling is tussen avondmensen en ochtendmensen. Bij het analyseren van de verzamelde data bleek echter verrassend dat het slaappatroon ernstig verstoord raakt tijdens de zomertijd.

Oorspronkelijk doel van deze vragenlijst: de München Chrono Type Questionnaire, achterhalen wat de verdeling is tussen avondmensen en ochtendmensen. Verrassing: Bij het analyseren van de verzamelde data bleek echter verrassend dat het slaappatroon ernstig verstoord raakt tijdens de zomertijd."

Intern ritme

Het menselijk lichaam heeft een eigen dagritme, ook wel de biologische klok genoemd, dat ongeveer 24 uur bestrijkt. Dit zogenaamde circadiane (dagrond) ritme stuurt onder andere de slaap aan. Maar omdat dit ritme niet precies 24 uur duurt, moet het steeds bijgesteld worden. Dat gebeurt voornamelijk via licht. Tijdens de wintertijd (de normale tijd) loopt ons interne ritme ongeveer gelijk met de licht/donker-cyclus. Maar tijdens de zomertijd is dit niet het geval: ons interne ritme past zich in die periode niet aan. Daardoor slapen we minder en neemt wellicht de kwaliteit van onze slaap af in de zomermaanden.

>>> PROF. GERARD KERKHOF (UNIVERSITEIT VAN LEIDEN)

De Volkskrant 30 maart 2014

“Het vooruitzetten van de klokkentijd gaat regelrecht in tegen de voorkeur van de biologische klok.”

Ochtendmens, avondmens: het onderscheid wordt veelvuldig gemaakt in wetenschappelijke studies, bijvoorbeeld in verband met de zomertijd. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen ondervroegen enkele jaren terug vijftigduizend mensen over hun slaappatroon en hun omschakeling na het vooruitzetten van de klok. In de afgelopen jaren vergeleken wetenschappers de intelligentie, de hersenstructuur en zelfs de persoonlijkheidskenmerken van de twee type slapers, bijna alsof het om twee menssoorten gaat.

Inmiddels is bekend waar het biologische uurwerk van het menselijk lichaam zich bevindt. Het gaat om een klein gebiedje in de diepgelegen hersenkern hypothalamus. De biologische klok, oftewel de nucleus suprachiasmaticus, bevat 20.000 tot 30.000 zenuwcellen die periodiek signalen afgeven aan de rest van ons lichaam. 'Wie bij dieren een elektrode aansluit op een vergelijkbaar hersengebied, ziet een terugkerend patroon van elektrische impulsen', zegt slaaponderzoeker Gerard Kerkhof van het Medisch Centrum Haaglanden. 'Overdag is het ritme van deze stroompjes gemiddeld tot hoog, 's nachts daalt de activiteit. Ongeveer 24 uur later begint het weer van voren af aan.'

De biologische klok tikt niet bij iedereen even snel. De slaapwaakcyclus in de hersenen van ochtendmensen duurt korter: niet ruim 24 uur, maar 23,5 uur. 'Daardoor worden ze eerder moe en staan ze 's ochtends vroeger naast hun bed.'

>>> PROF. ANDRÉ BERGER (UNIVERSITEIT VAN LEUVEN)

“Het merendeel van hen die beslissingsrecht hebben over de zomertijd zijn meer gewend laat te werken dan vroeg op te staan.”

>>> Prof. Dr. Martha Merrow bei Dr. Peter Spork auf Facebook

Thema DST hierzu eine Stellungnahme:

Martha Merrow "Die Sommerzeit muss unbedingt schnellstmöglich abgeschafft werden." Here is a statement that was given to the EU Parliament: Evidence-based approach to evaluating Daylight Saving Time (DST): The relevance to our Biological Clock

What is the Biological Clock?

As the name implies, biological clocks keep time. They are a mechanism – found in practically all cells of all organisms including humans - that choreographs behaviours and physiologies to specific times of day. Biological clocks control our life at many levels ranging from gene-activation and hormonal regulation to behaviour, cognition and performance – their task is to optimise metabolism, cardiovascular and immune systems as well as our sleep-wake behaviour in the context of the predictable changes within the 24-hour day. Light and darkness are the key signals that synchronise our biological clocks to 24-hours.

Modern life-styles challenge our biological clock

Since biological clocks are encoded in our genes and are thus individual, we are all different so-called chronotypes – some of us are early (larks), some are late (owls) and many in are in between. This is easy to see in sleep behaviour – just compare yourself to your partner or neighbours – or your teenage child. The clocks of teenagers and young adults make them sleep later than younger children and older adults. The differences between extreme early and late chronotypes can be as much as 12 h. When we were still working outside (with 1,000-fold brighter light than inside buildings), this difference was probably no more than 3 h. Modern lifestyles mean less light and, as a consequence, our biological clocks have become significantly delayed, so that they make us sleep much later.

What is social jetlag?

Although most of the population drifts to a later chronotype when day-time light is weak, work schedules remain relatively early. As a result, our biological clock - our internal time - has drifted away from social clocks (e.g., work and school schedules). This situation resembles the jetlag that results from travel across time zones and is thus called ‘social jetlag’. Put simply, social jetlag is the difference in time between when your body clock would wake you naturally and when your alarm clock drives you out of bed in the morning. It’s worth reflecting on how much earlier and shorter we sleep on workdays compared to work-free days. This is especially true for teenagers and young adults. About 80% of people in industrialised regions regularly use an alarm clock. They incur chronic sleep deprivation and social jet lag. Social jetlag appears to act as a chronic stressor. It is associated with addiction to nicotine, alcohol and caffeine, and with overweight, metabolic syndrome and depression.

How does DST impact health?

Daylight saving time (DST) is the practice of advancing social clocks during the spring by one hour and then pushing them backward in the autumn to "normal" clock time. Acute effects of DST are apparent during the days following the shift: for example, accidents and heart attacks increase. Beyond these acute effects, DST chronically increases social jetlag. If you suffer jetlag only occasionally, e.g., with travel, the risks are negligible. However, evidence shows clear associations between social jet lag and conditions that are epidemic in western society (e.g. obesity). Chronic exposure to an increased social jetlag may therefore lead to health and performance deficits that cost (directly and indirectly) 1% of the GNP, which could amount to 131 Billion EUR across the EU.

Our biological clocks are synchronised using the timing and amount of light and darkness - not the alarm clock. As a result our biology does not respond to DST changes. Rather, with the spring DST, we simply have to go to work an hour earlier relative to our biological clock. For 7 months, we are adding an extra hour of social jetlag to the European population.

Prepared by chronobiologists from the LMU Munich, Charité Berlin, the Universities of Würzburg, Basel, Zürich, Surrey and Padova, Oxford University, Erasmus University Medical Center Rotterdam, INSERM Lyon, Semmelweis University Budapest, and the Czech Academy of Sciences.

 

 

6. Uurswijziging en energieverbruik

>>> M. Walter Hecq (Faculté Solvay Brussels School)

Centre d'études économiques et sociales de l'environnement [Centre for Economic and Social Studies on the Environment]

Selon le professeur Walter Hecq, du Centre d'études économiques et sociales de l'environnement (CEESE) de l'Université libre de Bruxelles (ULB), contacté par l'agence Belga, le décalage horaire est une mesure de moins en moins pertinente. "En 1977, lorsque l'on a instauré l'heure d'été, l'idée était de réduire la consommation par le biais de l'éclairage. Avec l'arrivée des ampoules à basse consommation, l'impact de la mesure est de moins en moins important."

En 1991 déjà, le professeur avait mené une étude sur l'impact du décalage horaire sur la consommation d'énergie. Et il était déjà arrivé à la même conclusion. "Les gains énergétiques étaient déjà minimes, moins de 1%. Et ils se réduisent inexorablement. Une étude allemande a révélé récemment que le décalage horaire n'avait strictement aucun impact sur la consommation", poursuit le professeur. "Cette étude avait traité globalement la question de la consommation d'électricité en prenant en compte les entreprises, les écoles, etc. Et l'impact de la mesure était quasi nul."

Selon Walter Hecq, toutes les études concordent, "le décalage horaire n'est pertinent nulle part". "Et avec le changement climatique annoncé, il est même possible que cet impact devienne négatif", prévient le professeur. "Aux Etats-Unis, on a constaté une explosion de la consommation d'électricité en début d'après-midi à cause de l'utilisation intensive de la climatisation au moment le plus chaud de la journée."

Une décision "européenne"

Le décalage peut-il cependant se révéler utile pour éviter un black-out cet hiver? "Au vu de son impact minime sur la consommation d'électricité, c'est quasi hors-sujet", estime le professeur.

Contacté par Belga, le cabinet de la ministre de l'Énergie Marie-Christine Marghem confirme les propos du professeur Hecq. "Le changement d'heure n'a pas d'impact sur la consommation d'électricité. Cela a été également confirmé par une étude du SPF Économie. Le changement d'heure déplace simplement la consommation d'électricité une heure plus tôt ou une heure plus tard." Par ailleurs, le cabinet a rappelé que la décision de changer l'heure deux fois par an était prise à l'échelon européen.

7. Uurswijziging en slaapritme

Changing to daylight Saving Time Cuts Into Sleep and Increases Workplace Injuries (Link)

We slapen steeds minder: in de meeste westerse landen is de duur van de nachtrust de jongste dertig jaar teruggevallen van 9 tot 7.5 uur. Wie te weinig rust krijgt, kan allerlei klachten ontwikkelen:concentratiestoornissen,hoge bloeddruk, zelfs diabetes.

Slaaponderzoek doet vermoeden dat mensen die constant een slaaptekort hebben uiteindelijk ook: sneller oud worden, zowel fysiek als geestelijkgevolgen dragen voor het immuunsysteem, dat snel lijdt onder situaties die het lichaam als stresserend ervaart. Ons slaappatroon is sterk veranderd, onder meer door de invloed van kunstlicht. Slapen blijft een mysterieus iets, maar hangt duidelijk samen met de algemene neuro-chemo-electrische werking van de hersenen. De afwijkende waarneming van licht, meer bepaald van de dageraad, kan dus nauw samenhangen met neurologische problemen als depressie, stress, slapeloosheid en epilepsie.

>>> DR. R.J. REITER EN J. ROBINSON

“Doordat we 2 uur vooruitleven op onze eigen tijdzone zijn de sociale factoren: opstaan, eten, werken, slapen…niet meer in fase met de kosmische factoren: licht, zon, opwarming van de lucht.. Ons handelen loopt niet meer synchroon met de natuurlijke ritmen. Dit doet een afbreuk op de levensbelangrijke melatonine-productie. Melatonine bezit een remmende werking op borstkanker. Melatonine bouwt ons immuunsysteem op. Het matigt ook de gevolgen van stress en is een zeer krachtig anti-oxydant die ons lichaam beschermt tegen vrije radicalen. Een hoog melatonine-niveau is heilzaam, het is daarom van uiterst belang dat de mens volgens zijn biologische ritme de volledige slaapfase kan doormaken. Vervroegd de slaapfase afbreken betekent het afbreken van de melatonine-aanmaak. Die hoeveelheid zijn we voorgoed kwijt. Kunstmatige verlichting kan een verwoesting aanrichten in de melatonine-aanmaak.”

>>> PERETZ LAVIE EN MICHEL JOUVET (ONDERZOEKERS-SLAAPDESKUNDIGEN)

Wat blijkt met de dubbele zomertijd GMT+2: Met het kunstmatig verschuiven van de dag met 2 uren naar de avond kunnen we niet meer aan de volgende voorwaarden voldoen:

     • Voor een goede slaap gaan 2 uren duisternis vooraf.
     • De kwaliteit van onze slaap wordt bevorderd door:
     • Moe zijn tegen bedtijd
     • Afgestemd zijn op onze eigen biologische klok    

Karin Spruyt, docent ontwikkelingsneuropsychologie aan VUB, deed veel onderzoek naar, en publicaties over, het effect van slaap- en slaaptekort bij kinderen. In haar basisgids voor ouders en hulpverleners vinden we deze nuttige gegevens.

Hoeveel slaap per nacht per kind? Elk kind heeft minder of meer slaap nodig. Dit zijn de gemiddelden per leeftijd:

 6 jaar: 10.45 u  7 jaar: 10.30 u
 8 jaar: 10.15 u  9 jaar: 10 u
 10 jaar: 9.45 u  11 jaar: 9.30 u
 12/13 jaar: 9.15 u  14 jaar: 9 u
 15 jaar: 8.45 u  16 jaar: 8.30 u
 17/18 jaar: 8.15 u  25/45 jaar: 8 u


Stel: We sturen onze kinderen vanaf eind maart om 7.30u naar school, en de lessen eindigen om 15u. Gaat u dan akkoord?
         Eind oktober starten de lessen terug om 8.30u en eindigen om 16u. De tijdsweergave blijft hetzelfde.

 

 link naar een verhelderend document:

http://bettertimes.eu/   

  link naar de position papers:

Gezondtijd! Position paper maart 2020

L'heure de la santé! Exposé de position marche 2020

Health Time! Position paper January 2020

 
“Laat ‘het weerstand bieden aan gebruik van zomeruur’ nu nét niet interessant genoeg zijn om materialistisch baat bij te hebben.”

 

 

<< EU-wetgeving
 
Perscommunicatie >>