Welkom op de website van de Vereniging tegen het Zomeruur.

Onze organisatie is samengesteld uit mensen die op vrijwillige basis willen meewerken, uit een overtuiging dat het toepassen van een zomeruur niet verstandig is. Allen die onze mening delen, zijn onze leden.

Via deze website trachten wij u een overzicht te geven van de informatie die over dit onderwerp beschikbaar is en u de gelegenheid te geven om uw mening te uiten.

Om een steunende bijdrage te doen, hoe klein ook, voor administratie en acties, bieden wij een rekeningnummer aan:
IBAN: BE66 9730 2812 1243 t.v.v. Vereniging tegen het Zomeruur
BIC: ARSPBE22

                                -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

UPDATE                                                               Better times

Samenwerkende verenigingen voor een stabiel uur hebben een position paper geschreven over Daylight Saving Time, waarin u kunt lezen, waarom West-Europa de West-Europese Tijd moet gebruiken. Nederland heeft dit document overhandigd aan het Nederlandse Ministerie van Binnenlandse zaken. Zij communiceerden dit met het RijksInstituut voor publieke gezondheid en milieu (RIVM) , het Ministerie van Gezondheid, Welzijn en Sport. 
Op 15 oktober 2019 concludeert het RIVM open en duidelijk in hun rapport "Standaardtijd, zomertijd & gezondheid": Wintertijd-zomertijd-wisselingen zijn ongezond; standaardtijd (UTC+1)is beter voor het publieke welzijn dan "zomertijd"(UTC+2). Het zou zelfs beter zijn indien Nederland de eigen geografische tijdzone (UTC) zou gebruiken.

Onze buurlanden en de andere West-Europese landen zullen dit document ter beschikking stellen in hun eigen landstaal.
De Belgische Vereniging zal dit document bezorgen aan ons politiek landschap.

                                             
Vind de link naar het verhelderende document hieronder.

http://bettertimes.eu/   

 

Vind de link naar de position papers hieronder.

Gezondtijd! Position paper maart 2020

L'heure de la santé! Exposé de position marche 2020

Health Time! Position paper January 2020
                                                                         

 

 

             

                                                                                                                                                                                                      

Klok verderKlok verder

Omschakeling van wintertijd naar zomertijd

2017: 26 maart

2018: 25 maart

2019: 31 maart

2020: 29 maart

   
Klok terugKlok terug

Omschakeling van zomertijd naar wintertijd

2017: 29 oktober

2018: 28 oktober

2019: 27 oktober

2020: 25 oktober

Betoog

COLLECTIEF ZELFBEDROG

De gedachte dat men meer of minder licht kan hebben door een wettelijke maatregel is ongepast. Elke dag van het jaar heeft zijn specifieke aantal zonne-uren. Er bestaat niet zoiets als een extra-uur daglicht door het zomeruur, zo'n bewering is zinsbegoocheling. Door het zomeruur blijft het 's avonds voor niemand langer licht, we staan gewoon vroeger op. Het is verbazend hoe efficiënt collectief zelfbedrog kan zijn.

Wil men, om langere avonden te hebben, de kantoren open houden van zeven uur in de morgen tot twee uur op de middag, zoals op dit ogenblik tijdens de zomer in continentaal West-Europa, dan kan men dat gewoon zo doen, daarvoor hoeft men geen algemene tijdsverschuiving bij wet vast te leggen.

VEROUDERDE ARGUMENTATIE

 
“Er ontstaat begripsverwarring tussen zomer en zomeruur, winter en winteruur.”

Het zomeruur is desinformatie: men maakt mensen wijs dat zeven uur negen uur is, en zie, niemand vindt het erg dat de banken om zeven (negen) uur open gaan. Zomeruur is dwang door leugen.

Zomeruur dwingt iedereen, maar de natuur kent geen kunstmatig zomeruur. Vooral baby's, bejaarden, dieren, botsen in hun ritme met tijdsvervroeging. Vervroeging is milieubelastend, kindonvriendelijk en lastig voor bejaarden. Landbouwers ondervinden schade door de discrepantie van het ritme van de samenleving en dat van hun teelt. Mogelijk verhoogt zomeruur de verkeersveiligheid in juni en juli, in de andere maanden zal ze die verminderen.

Aansluitend bij het vorige punt kan men hierover opmerken dat de spits door Daylight Saving Time op het minst gunstige ogenblik valt: de warmste momenten van de dag, waardoor de schadelijke effecten van luchtvervuiling toenemen. DST roept verkeerde associaties op. Sommige kinderen begrijpen niet dat melk van de koe komt, omdat ze die steeds in dozen in de supermarkt kopen. Evenzo denken sommigen dat DST het natuurlijke uur is, en dat in de winter de klok wordt achteruit gezet. Het korten van de dagen in de herfst wordt toegewezen aan het verdwijnen van DST, en zo ontstaat een begripsverwarring tussen zomer en zomeruur, tussen winter en winteruur.

Culturele verwarring is een algemeen gevolg van DST en vervroeging. Landen waar nog een volledig natuurlijk uur geldt, zijn zeldzaam. Japan heeft een volledig juist uur. Sommige Westerse streken ook, maar alleen tijdens de winter, zoals Londen en Berlijn en verschillende plaatsen in de USA. Wanneer ik hoor dat George Bush jr. elke dag om vijf uur opstaat, dan bedenk ik dat in België de peuters reeds om vijf uur naar een kinderdagverblijf worden gebracht, alleen noemen wij in België "vijf uur", "zeven uur".

Veel van de argumentatie ten gunste van DST is verouderd. De werkuren zijn flexibeler, wat de veralgemening van de effecten deels vernietigt. Kunstlicht neemt een kleiner deel in van het energieverbruik dan vroeger door het gebruik van spaarlampen.

 

   
Geschiedenis >>